מה יהיה ההחזר החודשי על משכנתא של 1,200,000.00 ש"ח ל- 25 שנים?

עבור משכנתא של מליון מאתיים אלף שקלים לתקופה של עשרים וחמש שנים להערכתנו תחזירו לחודש: 6,334.04 ש"ח (בין 5,690.54 ש"ח ל 7,015.08 ש"ח). בחישוב נלקחה ריבית של 4.00% שנתי. סכום זה ישתנה בהתאם לריבית שתסגרו סופית מול הבנק.

מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון מאתיים אלף ל-30 שנים | מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון מאתיים אלף ל-20 שנים

רוצים לראות חישוב עבור תקופה אחרת? עברו ל- מחשבון משכנתא

ראו טבלה להחזר חודשי לפי ריבית לסכום של מליון מאתיים אלף שקלים לתקופה של עשרים וחמש שנים:

ריבית החזר חודשי סה"כ סכום ריבית לתקופה
3.00% 5,690.54 ש"ח 507,160.73 ש"ח
3.25% 5,847.79 ש"ח 554,338.41 ש"ח
3.50% 6,007.48 ש"ח 602,244.85 ש"ח
3.75% 6,169.57 ש"ח 650,872.32 ש"ח
4.00% 6,334.04 ש"ח 700,212.63 ש"ח
4.25% 6,500.86 ש"ח 750,257.16 ש"ח
4.50% 6,669.99 ש"ח 800,996.92 ש"ח
4.75% 6,841.41 ש"ח 852,422.50 ש"ח
5.00% 7,015.08 ש"ח 904,524.15 ש"ח

ראו את לוח סילוקין בשיטת שפיצר למשכנתא של מליון מאתיים אלף שקלים לתקופה של עשרים וחמש שנים
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 1,100,000.00 ש"ח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 1,300,000.00 ש"ח?