מה יהיה ההחזר החודשי על משכנתא של 1,600,000.00 ש"ח ל- 20 שנים?

עבור משכנתא של מליון שש-מאות אלף שקלים לתקופה של עשרים שנים להערכתנו תחזירו לחודש: 9,695.69 ש"ח (בין 8,873.56 ש"ח ל 10,559.29 ש"ח). בחישוב נלקחה ריבית של 4.00% שנתי. סכום זה ישתנה בהתאם לריבית שתסגרו סופית מול הבנק.

מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון שש-מאות אלף ל-25 שנים | מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון שש-מאות אלף ל-15 שנים

רוצים לראות חישוב עבור תקופה אחרת? עברו ל- מחשבון משכנתא

ראו טבלה להחזר חודשי לפי ריבית לסכום של מליון שש-מאות אלף שקלים לתקופה של עשרים שנים:

ריבית החזר חודשי סה"כ סכום ריבית לתקופה
3.00% 8,873.56 ש"ח 529,654.78 ש"ח
3.25% 9,075.13 ש"ח 578,031.72 ש"ח
3.50% 9,279.36 ש"ח 627,045.32 ש"ח
3.75% 9,486.21 ש"ח 676,691.13 ש"ח
4.00% 9,695.69 ש"ח 726,964.46 ש"ח
4.25% 9,907.75 ש"ח 777,860.36 ש"ח
4.50% 10,122.39 ש"ח 829,373.60 ש"ח
4.75% 10,339.58 ש"ח 881,498.73 ש"ח
5.00% 10,559.29 ש"ח 934,230.04 ש"ח

ראו את לוח סילוקין בשיטת שפיצר למשכנתא של מליון שש-מאות אלף שקלים לתקופה של עשרים שנים
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 1,500,000.00 ש"ח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 1,700,000.00 ש"ח?