מה יהיה ההחזר החודשי על משכנתא של 2,000,000.00 ש"ח ל- 30 שנים?

עבור משכנתא של שניים מליון שקלים לתקופה של שלושים שנים להערכתנו תחזירו לחודש: 9,838.80 ש"ח (בין 8,704.13 ש"ח ל 11,044.07 ש"ח). בחישוב נלקחה ריבית של 4.25% שנתי. סכום זה ישתנה בהתאם לריבית שתסגרו סופית מול הבנק.

מה יהיה ההחזר משכנתא של שניים מליון ל-25 שנים

רוצים לראות חישוב עבור תקופה אחרת? עברו ל- מחשבון משכנתא

ראו טבלה להחזר חודשי לפי ריבית לסכום של שניים מליון שקלים לתקופה של שלושים שנים:

ריבית החזר חודשי סה"כ סכום ריבית לתקופה
3.25% 8,704.13 ש"ח 1,133,485.50 ש"ח
3.50% 8,980.89 ש"ח 1,233,121.75 ש"ח
3.75% 9,262.31 ש"ח 1,334,432.26 ש"ח
4.00% 9,548.31 ש"ח 1,437,390.13 ש"ח
4.25% 9,838.80 ש"ח 1,541,967.22 ש"ח
4.50% 10,133.71 ש"ח 1,648,134.23 ש"ח
4.75% 10,432.95 ש"ח 1,755,860.82 ש"ח
5.00% 10,736.43 ש"ח 1,865,115.69 ש"ח
5.25% 11,044.07 ש"ח 1,975,866.66 ש"ח

ראו את לוח סילוקין בשיטת שפיצר למשכנתא של שניים מליון שקלים לתקופה של שלושים שנים
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 1,900,000.00 ש"ח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 2,100,000.00 ש"ח?