מה יהיה ההחזר החודשי על משכנתא של 1,300,000.00 ש"ח ל- 20 שנים?

עבור משכנתא של מליון שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של עשרים שנים להערכתנו תחזירו לחודש: 7,877.74 ש"ח (בין 7,209.77 ש"ח ל 8,579.42 ש"ח). בחישוב נלקחה ריבית של 4.00% שנתי. סכום זה ישתנה בהתאם לריבית שתסגרו סופית מול הבנק.

מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון שלוש-מאות אלף ל-25 שנים | מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון שלוש-מאות אלף ל-15 שנים

רוצים לראות חישוב עבור תקופה אחרת? עברו ל- מחשבון משכנתא

ראו טבלה להחזר חודשי לפי ריבית לסכום של מליון שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של עשרים שנים:

ריבית החזר חודשי סה"כ סכום ריבית לתקופה
3.00% 7,209.77 ש"ח 430,344.51 ש"ח
3.25% 7,373.54 ש"ח 469,650.78 ש"ח
3.50% 7,539.48 ש"ח 509,474.32 ש"ח
3.75% 7,707.55 ש"ח 549,811.54 ש"ח
4.00% 7,877.74 ש"ח 590,658.63 ש"ח
4.25% 8,050.05 ש"ח 632,011.54 ש"ח
4.50% 8,224.44 ש"ח 673,866.05 ש"ח
4.75% 8,400.91 ש"ח 716,217.72 ש"ח
5.00% 8,579.42 ש"ח 759,061.91 ש"ח

ראו את לוח סילוקין בשיטת שפיצר למשכנתא של מליון שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של עשרים שנים
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 1,200,000.00 ש"ח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 1,400,000.00 ש"ח?