מה יהיה ההחזר החודשי על משכנתא של 1,300,000.00 ש"ח ל- 30 שנים?

עבור משכנתא של מליון שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של שלושים שנים להערכתנו תחזירו לחודש: 6,206.40 ש"ח (בין 5,480.85 ש"ח ל 6,978.68 ש"ח). בחישוב נלקחה ריבית של 4.00% שנתי. סכום זה ישתנה בהתאם לריבית שתסגרו סופית מול הבנק.

מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון שלוש-מאות אלף ל-25 שנים

רוצים לראות חישוב עבור תקופה אחרת? עברו ל- מחשבון משכנתא

ראו טבלה להחזר חודשי לפי ריבית לסכום של מליון שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של שלושים שנים:

ריבית החזר חודשי סה"כ סכום ריבית לתקופה
3.00% 5,480.85 ש"ח 673,106.88 ש"ח
3.25% 5,657.68 ש"ח 736,765.57 ש"ח
3.50% 5,837.58 ש"ח 801,529.14 ש"ח
3.75% 6,020.50 ש"ח 867,380.97 ש"ח
4.00% 6,206.40 ש"ח 934,303.58 ש"ח
4.25% 6,395.22 ש"ח 1,002,278.69 ש"ח
4.50% 6,586.91 ש"ח 1,071,287.25 ש"ח
4.75% 6,781.42 ש"ח 1,141,309.53 ש"ח
5.00% 6,978.68 ש"ח 1,212,325.20 ש"ח

ראו את לוח סילוקין בשיטת שפיצר למשכנתא של מליון שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של שלושים שנים
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 1,200,000.00 ש"ח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 1,400,000.00 ש"ח?