מה יהיה ההחזר החודשי על משכנתא של 1,400,000.00 ש"ח ל- 15 שנים?

עבור משכנתא של מליון ארבע-מאות אלף שקלים לתקופה של חמש-עשרה שנים להערכתנו תחזירו לחודש: 10,355.63 ש"ח (בין 9,668.14 ש"ח ל 11,071.11 ש"ח). בחישוב נלקחה ריבית של 4.00% שנתי. סכום זה ישתנה בהתאם לריבית שתסגרו סופית מול הבנק.

מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון ארבע-מאות אלף ל-20 שנים | מה יהיה ההחזר משכנתא של מליון ארבע-מאות אלף ל-10 שנים

רוצים לראות חישוב עבור תקופה אחרת? עברו ל- מחשבון משכנתא

ראו טבלה להחזר חודשי לפי ריבית לסכום של מליון ארבע-מאות אלף שקלים לתקופה של חמש-עשרה שנים:

ריבית החזר חודשי סה"כ סכום ריבית לתקופה
3.00% 9,668.14 ש"ח 340,265.73 ש"ח
3.25% 9,837.36 ש"ח 370,725.30 ש"ח
3.50% 10,008.36 ש"ח 401,504.00 ש"ח
3.75% 10,181.11 ש"ח 432,600.56 ש"ח
4.00% 10,355.63 ש"ח 464,013.57 ש"ח
4.25% 10,531.90 ש"ח 495,741.60 ש"ח
4.50% 10,709.91 ש"ח 527,783.09 ש"ח
4.75% 10,889.65 ש"ח 560,136.43 ש"ח
5.00% 11,071.11 ש"ח 592,799.94 ש"ח

ראו את לוח סילוקין בשיטת שפיצר למשכנתא של מליון ארבע-מאות אלף שקלים לתקופה של חמש-עשרה שנים
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 1,300,000.00 ש"ח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 1,500,000.00 ש"ח?