מה יהיה ההחזר החודשי על משכנתא של 300,000.00 ש"ח ל- 12 שנים?

עבור משכנתא של שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של שתים-עשרה שנים להערכתנו תחזירו לחודש: 2,626.59 ש"ח (בין 2,483.36 ש"ח ל 2,774.67 ש"ח). בחישוב נלקחה ריבית של 4.00% שנתי. סכום זה ישתנה בהתאם לריבית שתסגרו סופית מול הבנק.

מה יהיה ההחזר משכנתא של שלוש-מאות אלף ל-17 שנים | מה יהיה ההחזר משכנתא של שלוש-מאות אלף ל-7 שנים

רוצים לראות חישוב עבור תקופה אחרת? עברו ל- מחשבון משכנתא

ראו טבלה להחזר חודשי לפי ריבית לסכום של שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של שתים-עשרה שנים:

ריבית החזר חודשי סה"כ סכום ריבית לתקופה
3.00% 2,483.36 ש"ח 57,603.85 ש"ח
3.25% 2,518.71 ש"ח 62,693.86 ש"ח
3.50% 2,554.36 ש"ח 67,828.01 ש"ח
3.75% 2,590.32 ש"ח 73,006.19 ש"ח
4.00% 2,626.59 ש"ח 78,228.26 ש"ח
4.25% 2,663.15 ש"ח 83,494.08 ש"ח
4.50% 2,700.02 ש"ח 88,803.53 ש"ח
4.75% 2,737.20 ש"ח 94,156.44 ש"ח
5.00% 2,774.67 ש"ח 99,552.66 ש"ח

ראו את לוח סילוקין בשיטת שפיצר למשכנתא של שלוש-מאות אלף שקלים לתקופה של שתים-עשרה שנים
על מנת לחשב באופן מדויק יותר את ההחזר החודשי של המשכנתא הכנסו ל מחשבון משכנתא

ראו גם: מה ההחזר על משכנתא של 200,000.00 ש"ח?     |     מה ההחזר על משכנתא של 400,000.00 ש"ח?